Luận về sao Văn Khúc

Văn Khúc cũng là sao chủ về khoa danh nhưng khác biệt với Văn Xương. Văn Xương ưa theo đường chính để xuất thân. Văn Khúc có khuynh hướng dị lộ công danh. Văn Xương giỏi “nghệ”, Văn Khúc tinh thông “thuật”. Văn Xương sáng tác, Văn Khúc nghiên cứu. Văn Xương tinh thông văn tự từ chương, Văn Khúc nói giỏi thuyết giỏi. Văn Xương làm thơ làm văn hay, Văn Khúc phê bình sắc sảo.

Văn Khúc nếu nghiên cứu thuật số hợp hơn Văn Xương. Căn cứ vào câu “Văn Khúc Thái Âm cửu lưu thuật sĩ” viết trong Đẩu Số Toàn Thư. Cả Văn Xương lẫn Văn Khúc đều sợ sao Hóa Kị, nhưng Văn Khúc gặp Hóa Kị đáng ngại hơn Văn Xương.

Sách ghi: “Văn Khúc thuộc âm thủy, chủ khoa giáp thanh danh, và là tay ăn nói biện thuyết có tài. Vì Văn Khúc thuộc thủy nên cơ trí quyền biến hơn (thủy chủ trí) tài trí biến động lưu loát như dòng thác lũ. Bởi vậy nếu đóng ở Thìn, cái trí tuệ ấy sẽ bị câu thúc bất lợi với khả năng thi triển. An sao Văn Khúc khởi từ cung Thìn vì Thìn là thủy khố, Văn Khúc phải đi khỏi thủy khố thì mới vẫy vùng.

Văn Khúc đi cùng Kình Dương khả năng phê phán càng bén nhạy trên bản chất vốn là đao, tên. Nữ mệnh kị Văn Khúc vì Văn Khúc thuộc thủy lại gặp thêm một sao thủy khác biến thành “thủy tính dương hoa” ướt át với tình, sống trong ảo tưởng dễ trở thành phong trần.

Mệnh Tử Vi Tham Lang ở Mão mà gặp luôn cả Văn Khúc Hóa Kị thường là cách của con người ham cờ bạc mà dạc dài. Với cách Vũ Tham ở Sửu Mùi, gặp Văn Khúc Hóa Kị cổ nhân cho rằng đó là cách “nịch thủy chi ưu” (có nỗi lo chết sông nước).

Văn Khúc Hóa Kị cũng biến thành ám diệu cho Phá Quân trong câu phú: “Phá Quân ám diệu cộng hương thủy trung tác tủng” đã nói ở trên.

Văn Khúc như Văn Xương mang tính chất đào hoa mà lại gặp các đào hoa tinh càng làm tăng tính chất ấy. Nếu biết đi vào nghề nghiệp để tiếp xúc với nữ phái thì chất đào hoa sẽ tan biến vào nghề nghiệp nhờ vậy khả dĩ thành công. Nhưng khi Văn Khúc đứng với Thiên Đồng hay Cự Môn thì thường bị khổ vì tình, số nữ phiền lắm.

Do cái tài ăn nói mà Văn Khúc gần cận người khác phái. Những sao hợp với Văn Khúc là Thiên Lương Tử Vi Thiên Phủ. Những sao này được Văn Khúc thì thông tuệ. Riêng Liêm Trinh đứng với Văn Khúc lại biến ra con người khẩu thiệt gian hoạt. Nữ mệnh Xương Khúc đi với Liêm Trinh dễ lưu lạc phong trần nếu gặp cả Linh Hỏa. Tại sao vậy?

Vì Xương với Khúc đều là dịch mã tinh, ưa thay đổi, di động, tính tình không an định, mừng giận vô thường. Như thế là không chung tình. Thêm Linh Hỏa, những hung sát tinh ấy chuyển tình trạng không chung tình vào phong trần.

1 comments:

Unknown said...

Gửi trang Web tôi có xem qua cách xem an sao theo vòng Tràng sinh. Theo cách thức của Thái thứ lang và của Hi DI - Trần ĐOÀN và của nhiều nhà tử vi bây giờ khi an Tràng sinh như sau :
VÒNG TRÀNG SINH

Vòng TRÀNG SINH an theo cục:
Sử dụng cho tất cả đối tượng Nam, Nữ . Người Dương Nam, Âm Nữ theo chiều thuận . Dương Nữ, Âm Nam theo chiều nghịch như dưới đây:
- KIM tứ cục an Tràng Sinh tại cung TỴ
- MỘC tam cục -- HỢI
- HỎA Lục cục -- DẦN
- THỦY nhị cục -- THÂN
- THỔ ngũ cục -- THÂN


Dựa trên Sách tử vi nghiệm lý của Cụ Thiên Lương – một học giả nghiên cứu- viết sách tử vi nổi tiếng của Việt Nam cách an vòng Tràng sinh theo cách khác.:Thiên Lương vốn dĩ là thầy Tu nên cách viết của ông ta Khách quan hơn không ngả theo phe phái chính trị nào.

VÒNG TRÀNG SINH

Vòng TRÀNG SINH an theo cục:
Người Dương Nam, Âm Nữ theo chiều thuận như dưới đây:
- KIM tứ cục an Tràng Sinh tại cung TỴ
- MỘC tam cục -- HỢI
- HỎA Lục cục -- DẦN
- THỦY nhị cục -- THÂN
- THỔ ngũ cục -- THÂN
Người Âm Nam, Dương Nữ theo chiều nghịch như dưới đây:
- KIM Tứ cục an Tràng Sinh tại cung DẬU
- MỘC tam cục -- MÃO
- HỎA Lục cục -- NGỌ
- THỦY nhị cục -- TÍ
- THỔ ngũ cục -- TÍ

An Vòng Tràng Sinh như trên thì Dương Nam, Âm Nữ hoặc Âm Nam, Dương Nữ sao Mộ luôn nằm tại Tứ Mộ ( Thìn Tuất Sửu Mùi ). Đó là trúng cách hợp lý sao Mộ phải ở Mộ địa là nơi xuất phát ra và rồi cũng là nơi tập trung tại đó của các hành khác ( Kim Mộc Thủy Hỏa).


XIN NHỜ TRANG WEB KIỂM TRA LẠI CÁCH THỨC TRÊN ĐỂ TÌM RA CÁCH THỨC TỐI ƯU NHẤT.

Post a comment