Sao Phá Toái

Hành: Hỏa
Loại: Hung Tinh
Đặc Tính: Phá hoại, thất bại, hao tán của cải


Ý Nghĩa Phá Toái Ở Cung Mệnh

Tính Tình
  • Ương ngạnh, cứng cổ, ngoan cố, ngang ngược, táo bạo.
  • Phá tán, hao hụt.
  • Gây trở ngại cho mọi công việc.
  • Mau chán nản, thiếu bền chí.
Ý Nghĩa Phá Toái Với Các Sao Khác
  • Lưu Hà, Phá Toái, Phá Quân đồng cung: Mệnh có cách này gọi là Phá Toái Quân Lưỡng Phủ, rất uy hùng, hiển đạt về võ nghiệp, có nhiều chiến tích.
  • Phá Toái đi với Khoa, Quyền: Tốt.
  • Phá Toái đi với Kình, Kỵ, Phá: Có tật, có thể là nói ngọng.
  • Phá Toái đi với Hỏa (Linh) Hình : chết vì ác tật, ác bệnh.
Nếu đóng ở cung Tật thì lại ít bệnh, vì Phá Toái chủ sự hao tán, như Đại Hao, Tiểu Hao.2 comments:

Tuyen Nguyen said...

ở cung tài bạch của em có sao phá toái và tuệ phá là sao ạ ? em cảm ơn

Tuyen Nguyen said...

ở cung tài bạch của em có sao phá toái và tuệ phá là sao ạ ? em cảm ơn

Post a Comment