Sao Thai Phụ

Hành: Kim
Loại: Quý Tinh
Đặc Tính: Bằng sắc, ấn tín, quý hiển
Tên gọi tắt thường gặp: Thai

Phụ Tinh. Thuộc sao bộ đôi Thai Phụ và Phong Cáo. Gọi tắt là bộ Thai Cáo.


Ý Nghĩa Thai Phụ Ở Cung Mệnh

Thai Phụ ở Mệnh là người có danh chức, học hành tốt, có sự đỗ đạt cao, thăng tiến về công danh, có bằng cấp, huy chương, bằng khen.

Lợi ích cho việc thi cử, cầu danh vì sao này chủ về bằng sắc, huy chương, công danh.

Ý Nghĩa Thai Phụ Ở Cung Quan Lộc

Phong Cáo, Thai Phụ đi chung mới đủ mạnh, và nhất định là đi cùng với cát tinh càng khác.
  • Phong Cáo, Thai Phụ, Xương Khúc, Khoa Quyền hay.
  • Phong Cáo, Thai Phụ, Âm Dương sáng sủa hoặc.
  • Phong Cáo Thai Phụ, Tướng Ấn: Rất quí hiển, được trọng dụng, có huy chương, tưởng lục.
Ý Nghĩa Thai Phụ Ở Cung Điền Trạch
  • Phong Cáo, Ấn, Thai Phụ: Được ban cấp điền sản ăn lộc, hay khẩn hoang.
Thai Phụ Khi Vào Các Hạn
  • Cũng có nghĩa như đắc tài, đắc danh, được tiếng khen, có huy chương.

4 comments:

benthuonghai said...

Sao Thai Phu dong cung voi sao Tham Lang o menh thi lam quan vo cao, gap cac sao nhu Hoa Khoa, Hoa Quyen, Hoa Loc, Thien Khoi, Thien Viet, Thien Tuong thi lam den Te Tuong

Unknown said...

thai phụ ở phúc thì sao????

Maruko Maruko said...

thai phụ ở phúc thì sao????

Hân Ngọc said...

Thai phụ ở cung thân thì sao ạ?
Thân có tuần triệt ạ

Post a Comment